Advies inkomensverzekeringen individueel en collectief

 

Gratis oriëntatiegesprek

Hebt u interesse in een arbeidsongeschiktheidsverzekering of collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan kunt u een afspraak maken voor een gratis (telefonisch) oriëntatiegesprek bij Van Graas Assurantien. U kunt daarin aangeven wat uw specifieke wensen en behoeften zijn. 

U bepaalt daarna zelf of u kiest voor een betaald adviestraject. Wilt u een advies, dan bepaalt u samen met uw adviseur welke vorm het beste aansluit bij uw situatie.

Arbeidsongeschiktheidsadvies individueel

ZZP of DGA. Bedrijfsmatig zijn de kosten van advies uiteraard als bedrijfskosten te boeken. Een ZZP-er of een DGA kan de kosten normaliter als bedrijfskosten opgeven. Daarmee zijn praktisch de advieskosten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar geworden.

21% BTW of 21% assurantiebelasting. Wees er bij schadeverzekeringen wel op attent op het verschil tussen BTW 21% en Assurantiebelasting 21%. De eerste is wel verrekenbaar en de tweede niet. Zorgvuldig overleg vooraf bij het aangaan van een dienstverleningscontract bij schadeverzekeringen kan financieel dus een flink voordeel opleveren.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een complex product. Zodoende zijn er weinig mogelijkheden om rechtstreeks bij een verzekeringsmaatschappij, zonder adviseur, een polis af te sluiten. Van Graas Assurantien geeft u graag vrijblijvend advies. Een eerste oriëntatiegesprek is gratis.

Prijs advies

Het eerste oriënterende vrijblijvende gesprek is te aller tijden gratis.
De prijs van een totaal advies ligt op € 650-. Daar wordt een adviesrapport voor gemaakt en gesprekken gevoerd. Daarna volgt een vergelijking tussen de verzekeraars op prijs en voorwaarden. Aansluitend komt er nog een medisch traject en controle opmaak polis door de verzekeraar. Telt u de tijd op, en houdt u rekening met een redelijk uurtarief, dan is de prijs snel duidelijk. Wijkt een adviseur sterk af van deze prijs; vraag dan even naar de reden. In hoeverre deze advieskosten arbeidsongeschiktheidsverzekering fiscaal aftrekbaar zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Na jaar 1 zullen er kosten over full service beheer in rekening worden gebracht. Deze kosten bedragen € 25,- per maand exclusief 21% assurantiebelasting netto tarieven op schadeverzekeringen.

Dit full service abonnement kunt u in combinatie met uw overige particuliere verzekeringen sluiten waardoor uw voordeel wordt vergroot.

Wat kunt u van ons verwachten:

 

· Het doornemen van de adviessamenvatting met eventueel bijbehorende documentatie

· Het geven van een aantal mogelijkheden om aan uw wensen te voldoen

· Het aan u uitleggen van de voor- en nadelen van de verschillende mogelijkheden. Wij zullen hier, waar mogelijk, verschillende producten en/of maatschappijen aandragen.

 

Wat verwachten wij van u:

 

· Het zo volledig mogelijk aangeven van uw wensen

· Samen met de adviseur de adviessamenvatting doornemen

 

Bemiddeling

 

Hierbij verzorgt Van Graas Assurantien de aanvraag richting de verzekeraars en controleren wij de offertes en polissen op juistheid, waarna de adviseur deze met u doorneemt.

 

Na uw goedkeuring verzorgen wij:

 

· De aanvra(a)g(en) bij de verzekeringsmaatschappij

· De controle en begeleiding technische en medische acceptatie

· Alternatieven in verband met medische acceptatie

· De controle op de teruggekoppelde stukken (polis en premie)

 

Wat verwachten wij van u:

 

·   Het aanleveren van alle documenten welke benodigd zijn voor de arbeidsongeschiktheidsaanvraag

 

Beheer

 

Ook na afronding van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering kan het zijn dat u vragen heeft. Met deze vragen kunt u te aller tijden bij ons terecht. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er wijzigingen plaatsvinden in uw persoonlijke situatie welke van invloed zijn op uw verzekering. Ook hebben wij de zorgplicht uw polis jaarlijks te controleren en te toetsen aan de hand van uw financiële situatie.

 

Wat kunt u van ons verwachten:

 

· Het verzorgen van de administratie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering

· Periodieke check op uw polisdekking in relatie tot uw persoonlijke omstandigheden

· Behandeling van vragen gedurende de looptijd

· U op de hoogte houden van ontwikkelingen in de markt. Elke drie jaar doen wij een marktscan op product, voorwaarden en/of tariefswijzigingen

·Begeleiding en interventie schadebehandeling

 

Wat verwachten wij van u:

 

· Het tijdig doorgeven van wijzigingen in uw persoonlijke situatie

 

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen collectief ofwel ziekteverzuim collectief ten behoeve van het personeel

Het eerste oriëntatiegesprek(ken) is bij Van Graas Assurantien altijd gratis.

Het opbouwen van een relatie kost nou eenmaal tijd.


Het is mogelijk om collectieve arbeidsongeschiktheidspolissen af te sluiten op basis van provisie, dit ligt doorgaans op 5 tot 10% van de premie (exclusief assurantiebelasting 21%).

 

Daarnaast is het ook mogelijk om de polis af te sluiten op basis van declarabele uren.

Bij de polis op basis van declarabele uren gelden onderstaande tarieven:

 

  • € 120,- per uur exclusief 21% assurantiebelasting voor: inventarisatie, advisering en bemiddeling
  • € 60,- per uur exclusief 21% assurantiebelasting voor: het doorvoeren van administratieve wijzigingen