Brandverzekering

 

Een brandverzekering is in Nederland een verzamelnaam voor diverse verzekeringen van woningen en andere gebouwen en de roerende zaken die zich hierin bevinden. Dit artikel omschrijft de algemene aspecten die voor alle brandverzekeringen van toepassing zijn.

 Afbeeldingsresultaat voor brand

Uitgebreid

De meeste brandverzekeringen verzekeren tegenwoordig minimaal de uitgebreide dekking. De uitgebreide dekking biedt dekking tegen:

 

 • Brand
 • blussen van brand
 • Blikseminslag
 • Ontploffing
 • Luchtvaartuigen
 • Storm,
 • sneeuwbelasting en neerslag
 • Diefstal uit woning zonder sporen van braak
 • Diefstal uit bijgebouwen of na braak Braakschade
 • Gewelddadige beroving en afpersing 
 • Vandalisme na binnendringen
 • Aanrijding, aanvaring en afvallende/uitvloeiende lading
 • Omvallen van of aanraken door kranen en heistellingen
 • Schade door binnengedrongen regen, sneeuw, hagel of (smelt)water
 • Uit leidingen en installaties ontsnapt water/stoom na defect
 • Waterschade door defect aquarium en aan de inhoud (vissen, planten e.d.) daarvan
 • Olielekkage Rook en roet uit verwarmingsinstallaties
 • Plunderingen, rellen en relletjes Inhoud van koelkast/diepvriezer door defect of stroomuitval
 • Schade door glasscherven Neerstortende antennes

 

Extra uitgebreid

De extra uitgebreide dekking is voor verzekeringen de standaard. De extra uitgebreide dekking biedt dekking tegen alle bij ‘uitgebreid’ genoemde schadeoorzaken en daarnaast voor:

 • Schroeien
 • Zengen
 • Smelten
 • Inductie

 

 Alle van buiten komende onheilen

Tegenwoordig bieden de meeste verzekeraars ook een dekking tegen ‘alle van buiten komende onheilen’ aan. Deze dekking biedt dekking voor alle schades, mits van buitenaf inwerkend. Schades die zijn veroorzaakt door een eigenschap of gebrek van een zaak zijn niet gedekt.