Kredietverzekering

 

Een kredietverzekering biedt meer zekerheid als uw afnemers niet kunnen betalen (niet als ze dat niet willen). Ook biedt een kredietverzekering praktische ondersteuning als u de kredietwaardigheid van uw afnemers wilt beoordelen. Bijkomend voordeel is dat kredietmaatschappijen verzekerden vaak toegang geven tot hun database met daarin tientallen miljoenen bedrijven. Wanneer is een kredietverzekering zinvol? Een kredietverzekering is zinvol als: er veel debiteurenverliezen geleden worden; de gemiddelde debiteurentermijn boven de 45 dagen ligt; er sprake is van export; er veel wisselende debiteuren zijn; er grote debiteuren zijn die bij insolvabiliteit uw bedrijf mee kunnen trekken; er behoefte is aan meer liquiditeit (verzekerde debiteuren zijn beter en goedkoper te financieren). Voor vrijwel iedere vorm van kredietverzekering geldt dat het extra administratie met zich meebrengt. Dit betekent dat u tijd en energie moet vrijmaken om de kredietverzekering administratief te verwerken en te beheren.

 

Een kredietverzekering staat niet gelijk aan creditmanagement, maar kredietverzekeringen kunnen een middel zijn binnen het creditmanagement. Ondernemingen ontkomen er niet aan om in meer of mindere mate een creditmanagementproces in te richten. Na facturatie moeten openstaande posten worden bewaakt en opgevolgd. Kredietverzekering Een kredietverzekering biedt meer zekerheid als uw afnemers niet kunnen betalen (niet als ze dat niet willen). Ook biedt een kredietverzekering praktische ondersteuning als u de kredietwaardigheid van uw afnemers wilt beoordelen. Bijkomend voordeel is dat kredietmaatschappijen verzekerden vaak toegang geven tot hun database met daarin tientallen miljoenen bedrijven.

 

Afbeeldingsresultaat voor kredietverzekering

 

Wanneer is een kredietverzekering zinvol? Een kredietverzekering is zinvol als: er veel debiteurenverliezen geleden worden; de gemiddelde debiteurentermijn boven de 45 dagen ligt; er sprake is van export; er veel wisselende debiteuren zijn; er grote debiteuren zijn die bij insolvabiliteit uw bedrijf mee kunnen trekken; er behoefte is aan meer liquiditeit (verzekerde debiteuren zijn beter en goedkoper te financieren). Voor vrijwel iedere vorm van kredietverzekering geldt dat het extra administratie met zich meebrengt. Dit betekent dat u tijd en energie moet vrijmaken om de kredietverzekering administratief te verwerken en te beheren. Een kredietverzekering staat niet gelijk aan creditmanagement, maar kredietverzekeringen kunnen een middel zijn binnen het creditmanagement.

 

Ondernemingen ontkomen er niet aan om in meer of mindere mate een creditmanagementproces in te richten. Na facturatie moeten openstaande posten worden bewaakt en opgevolgd.