Rechtsbijstandverzekering

 

Een rechtsbijstandsverzekering is een verzekering die de verzekeringnemer bijstaat in het rechtsverkeer, onder vele voorwaarden, waaronder een aantal uitsluitingen, welke opgenomen zijn in een overeenkomst met een verzekeringsmaatschappij. Die voorwaarden staan bekend als "de kleine lettertjes" van de polis. Populair gesteld is het een verzekering van ondersteuning door advocaten of juristen bij geschillen. In de praktijk komt dat maar zelden voor en zijn het voornamelijk juridisch geschoolde medewerkers die de zaken behandelen. Vroeger werd door de verzekeringsadviseur zo'n verzekering vooral verkocht in combinatie met autoverzekeringen. Door het toegenomen claimbewustzijn in de richting van het Amerikaans recht en het steeds weer verder afnemen van de door de overheid gefinancierde rechtshulp ziet de burger zich tegenwoordig steeds meer genoodzaakt zich voor rechtsbijstand te verzekeren.

 

De rechtshulp van vakbonden strekt zich voornamelijk uit tot de sfeer van het werk en dat biedt voor velen te weinig zekerheid. De rechtsbijstandverzekering kan op diverse wijzen voorzien in juridische hulp.

 

Natura

 

De rechtsbijstandsverzekeraar heeft advocaten en/of andere juristen in dienst, die de zaak voor de verzekerde behandelen. Zo nodig voeren zij rechtszaken. 

 

Geld

 

De verzekeraar stelt een bedrag beschikbaar waarvoor de verzekerde een advocaat naar keuze zijn zaken kan laten behartigen.

 

Afbeeldingsresultaat voor rechtsbijstand das

Afbeeldingsresultaat voor rechtsbijstand arag