Service abonnementen Van Graas Assurantiën

 

Hebt u ook het idee dat uw tussenpersoon of verzekeringsmaatschappij u adviseert om er zelf beter van te worden? Op verzekeringsgebied bieden wij u daarom nu ons unieke Service Abonnement Verzekeringen aan. Tegen een vast maandtarief, bieden wij u uw verzekeringspakket “netto” aan. Dit betekent dat de provisie, die in de premie verstopt zit, eruit gehaald wordt en u de laagst mogelijke premie betaald.

Wat betekent het abonnement voor u?

 • De provisie wordt uit uw bestaande polissen gehaald
 • U gaat tussen de 20-28% minder aan verzekeringspremie betalen
 • Er is voor de adviseur geen 'financiële prikkel' om meer aan u te 'verkopen'
 • We gaan nieuwe afspraken maken, vastleggen èn nakomen
 • Premies zullen in de toekomst verder dalen i.v.m. onze onderhandelingspositie
 • Proactief beheer van uw schadeverzekeringen
 • U krijgt ècht onafhankelijk advies
 • Wij gaan meer voor ú doen!

Actief beheer van uw verzekeringen

Onderdeel van het Service Abonnement Verzekeringen is het periodieke updategesprek. Dit vindt in de regel om de 2 jaar kosteloos plaats. Indien gewenst heeft u echter ook de mogelijkheid om dit vaker te doen. Hier kunnen aanvullende kosten voor in rekening gebracht worden.

Tijdens het periodieke updategesprek worden o.a. de volgende zaken doorgenomen:

 

 • Uw huidige klantprofiel, wat is uw persoonlijke situatie op dit moment
 • Relevante wet- en regelgeving welke van invloed kunnen zijn op uw huidige situatie
 • Preventieve risico’s welke mogelijk nog niet gedekt zijn
 • Nieuwe verzekeringen en producten die wellicht relevant zijn
 • Uw draagkracht

 

Abonnementsvormen

 

Basis:

€12,50 per maand exclusief 21% assurantiebelasting

 

MKB tarief € 25,- per maand exclusief 21% assurantiebelasting

tot € 250.000,- omzet per jaar *1

 

 • Digitale polismap
 • U krijgt toegang tot uw eigen online polismap. Dat schept orde en u kunt op ieder gewenst moment zien hoe en waarvoor u verzekerd bent
 • Wijzigingen doorvoeren en schade meldingen
 • Advisering schadeverzekeringen
 • Wij onderzoeken of uw schadeverzekeringen nog aansluiten bij uw persoonlijke en financiële situatie, zodat u altijd goed en up-to-date uw risico’s heeft afgedekt
 • Min. elke 2 jaar een onderhoudsgesprek en/of bezoek
 • Opmaak nieuwe polissen
 • Alle binnengekomen polissen controleren
 • Opzegservice
 • Schadeafwikkeling en -begeleiding
 • Verwerking mutaties op uw schadepakket
 • Alle voorkomende mutaties worden door ons verwerkt en doorgegeven aan de verzekeringsmaatschappijen
 • Digitale nieuwsbrief
 • Maximaal 1 auto in dekking
 • Kortom wij nemen u al het werk uit handen

 

 

 

Premium:

€ 17,50 per maand exclusief 21% assurantiebelasting

 

MKB tarief € 35,- per maand exclusief 21% assurantiebelasting

tot € 250.000,- omzet per jaar 

 

 

Alle dienstverlening van het hierboven genoemde Basis abonnement aangevuld met:

 

 • Ieder jaar een onderhoudsgesprek en/of bezoek
 • Extra schadeservice; mogelijk aansprakelijke tegenpartij aansprakelijk stellen
 • Prioriteit systeem, zodat u altijd voorrang krijgt in behandeling van uw vragen ten opzicht van onze klanten met een basis abonnement
 • Auto(bespaar)scan
 • Wij houden de markt in de gaten en berekenen jaarlijks en/of bij wijzigingen of we u een goedkoper alternatief kunnen aanbieden
 • Maximaal 2 auto’s in dekking

 

 

Full Service:

€ 25,- per maand exclusief 21% assurantiebelasting

 

MKB tarief € 50,- per maand exclusief 21% assurantiebelasting

tot € 250.000,- omzet per jaar 

 

 

Alle dienstverlening van het hierboven genoemde Basis en Premium abonnement aangevuld met:

 

 • Twee keer per jaar krijgt u desgewenst bezoek van onze verzekeringsadviseur
 • Nazorg arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Regelmatig controleren of het product nog steeds past bij uw persoonlijke (financiële) situatie en wensen
 • Regelmatig vergelijken of er vernieuwde producten zijn die mogelijk beter bij uw (persoonlijke) situatie passen
 • Uw belangen behartigen wanneer het tussen u en de bank of verzekeraar misgaat
 • Wij nemen elk jaar contact met u op om te kijken of uw verzekeringspakket nog aansluit bij uw huidige situatie
 • Desgewenst kunt u uw belastingaangifte met ons delen
 • Maximaal 3 auto’s

 

 

 

*1 Bij zakelijke klanten met omzet boven € 250.000,- zijn de service abonnementen/service level agreements, maatwerk.